KILKA SŁÓW O FUNDACJI

Łączymy piłkarskie kultury

 

MISJA FUNDACJI ESPANOLA

 • Wszechstronny rozwój fizyczny wraz z propagowaniem prozdrowotnego trybu życia poprzez wdrożenie hiszpańskiej metodologii na treningach od najmłodszych lat.

 • Organizacja ciekawych wydarzeń sportowych oraz turniejów charytatywnych dla dzieci.

 • Prowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Kształcenie trenerów piłki nożnej zgodnie z metodami nauczania gry na półwyspie Iberyjskim.

 • Stwarzanie możliwości dalszego rozwoju w najlepszych klubach piłkarskich w kraju.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 • Podnoszenie jakości szkolenia sportowego dzieci w Polsce.

 
 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

ŁUKASZ

Prezes Fundacji

MARIUSZ

Menedżer Fundacji

ROKSANA

Koordynator administracyjny

PAWEŁ

Koordynator Sportowy

MARCIN

Trener

BARTEK

Trener

MARCIN

Trener

VICTORIA

Trener

SZYMON

Trener

ADAM

Trener

BARTOSZ

Trener

MATEUSZ

Trener

O SZKOLENIU W NASZEJ AKADEMII

AKADEMIA ESPAÑOLA NIÑOS

Akademia dla dzieci 1-5 lat Z aktywnym udziałem rodzica i nauką j. hiszpańskiego Uczymy się podstawowych form ruchowych piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa

POZNAJ ZALETY UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘĆIA ESPAÑOLA NIÑOS

FIZYCZNE

 • Naturalny rozwój dziecka poprzez stymulowanie i wzmacnianie sprawności funkcjonalnej – aktywności ruchowej: siedzenia, stania, chodzenia i biegania itp.

 • Prawidłowa technika wykonywania podstawowych elementów technicznych spotykanych w sportach: piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, tenisie.

 • Zdrowa postawa ciała i zapobieganie nieprawidłowościom w układzie mięśniowo – szkieletowym dziecka.

 • Koordynacja – rozwijanie jej 7 zdolności (różnicowanie kinestetyczne, orientacji czasowo-przestrzennej, szybkości reakcji, sprzężenia ruchów, równowagi, rytmizacji, dostosowania, wysokiej częstotliwości ruchów)


INTELEKTUALNE

 • Rozwój emocjonalny dziecka · Wspomaganie procesów nauki – mówienia, rozpoznawania znaków.

 • Poznawanie świata: kolorów, kształtów, liter, cyfr, kierunków świata.

 • Poznawanie i nazywanie własnych części ciała.

 • Rozwijanie zdolności muzycznych (rytmizacja).

 • Rozwijanie kreatywności.

 • Nauka podstaw języka hiszpańskiego!


SPOŁECZNE

 • Interakcja z rówieśnikiem, przebywanie z innymi dziećmi, rodzicami i trenerem.

 • Zacieśnianie relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem lub dzieckiem i opiekunem.

 • Wychowywanie w sporcie jako dbałość o własne ciało i umysł od najmłodszych lat.

 • Usamodzielnianie dziecka w poznanych obszarach.

 • Akademia sportowa Espanola Niños przygotuje Twojego malucha do każdej dyscypliny, którą w przyszłości będzie chciał uprawiać.

ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL

Akademia piłkarska dla dzieci od 5-15 roku życia
ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL to szkółka piłkarska budująca technikę i kreatywność u dzieci! Akademia jest spójna z Narodowym Modelem Gry zunifikowanym przez PZPN. Do nauczania gry w piłkę nożną wykorzystuje środki treningowe i metodologię hiszpańskich klubów i akademii piłkarskich.

Jakie korzyści niesie trenowanie w ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL? 

 • Indywidualna technika piłkarska na najwyższym poziomie

 • Kreatywność małego piłkarza rozwijana na każdym treningu

 • Świadomość i rozumienie sytuacji boiskowych

 • Treningi w grupach zaawansowanych i początkujących

 • Pozytywna selekcja zawodników - wspomagamy rozwój i nie odrzucamy nikogo

 • Udział w turniejach wewnętrznych, lokalnych, krajowych i zagranicznych

 • Monitoring progresu zdobywanych umiejętności

 • Rywalizacja z najlepszymi drużynami regionalnymi w lidze

 • Długoterminowy program nauczania od skrzata po juniora

 • Przygotowanie do gry w najlepszych klubach w kraju

 • Treningi pod okiem trenerów szkolonych wiedzą zdobytą w Madrycie, opierając się o metody najlepszych hiszpańskich akademii piłkarskich.

 

+48 537 183 021

Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice, Poland

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by Academia Española. Proudly created with Wix.com