top of page
  • Zdjęcie autoraBartosz

Ogólny rozwój dziecka w Españoli

Zajęcia ogólnorozwojowe czy specjalizacja

Celem zajęć ogólnorozwojowych jest wspieranie i stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dzieci. Odbywa się to poprzez ćwiczenia dużej i małej motoryki, zadania koordynacyjne czy doświadczanie świata różnymi zmysłami. W zajęciach ogólnorozwojowych kształtuje się umiejętności różnych dziedzin sportu, co pozwala w późniejszym okresie ocenić w której dyscyplinie dziecko czuje się najlepiej. Dzieci od najmłodszych lat potrzebują rozwoju wszechstronnego!

W specjalizacji natomiast młody sportowiec koncentruje się na jednej dyscyplinie lub zadaniu, które nie pozwala przy tym poznać mu innych sportów, być może bardziej ukierunkowanych na jego potrzeby i chęci, niesie za sobą szereg niebezpieczeństw rozwojowych, jak asymetrie ciała, czy wywołanie presji bycia najlepszym w danej dziedzinie (przecież próbujemy zrobić specjalistę - sfera emocjonalna). Najlepszym krokiem będzie zatem specjalizowanie się w danej dziedzinie w późniejszym czasie, a w wieku dziecięcym niech sport będzie zabawą i kształtuje u dzieci prawidłowe nawyki zdrowego życia.