top of page

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Old Globe
POWRÓT DO TRENINGÓW: Tekst
RASI_LOGO_WEB.jpg
POWRÓT DO TRENINGÓW: Tekst

NASZE DZIAŁANIA LOKALNE

1. Udostępnienie boiska piłkarskiego na obszarze wiejskim grupie dzieci i młodzieży.

Grupa otrzymała możliwość bezpłatnego, cyklicznego korzystania z obiektu sportowego, co pozwoliło na podwyższenie poziomu umiejętności, aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, integrację z rówieśnikami w społeczności lokalnej oraz wykorzystanie boiska znajdującego się w dzielnicy Bojków. 

 

2. La Liga Espanola.

Rozgrywki w ramach La Liga Espanola pozwoliły na integrację młodych zawodników akademii piłkarskich, wykorzystanie boiska na terenie obszaru wiejskiego oraz przeprowadzenie atrakcyjnego cyklu rozgrywek dla lokalnej społeczności.

 

3. Regularne treningi akademii.

Przeprowadzanie treningów akademii piłkarskiej na boisku położonym w obszarze wiejskim pozwala umożliwić lokalnej społeczności udział w zajęciach, a tym samym wspiera integrację społeczną, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz wykorzystanie obiektu.  

POWRÓT DO TRENINGÓW: Programy

O PROJEKCIE

Każdego roku wiele obszarów wiejskich w Europie zostaje wyludnianych i zapomnianych. Media potwierdzają ryzyko depopulacji w tych obszarach. Brak dostępu do edukacji, wychowania fizycznego, transportu czy pracy to główne powody, dla których ludzie wyjeżdżają do dużych miast, aby kontynuować swoje życie. Szanse w dużych miastach w porównaniu z obszarami wiejskimi są dość oczywiste. Analizy w wielu czasopismach skupiają się na obszarach wiejskich, gdzie młodzież głównie opuszcza studia, edukację i szkolenia niż młodzież z dużych miast. Ubóstwo i wykluczenie społeczne pogłębiają się w tych obszarach, które wymagają odbudowy. Obszary wiejskie odczuły skutki społeczne i demograficzne ze strony imigrantów, wnosząc dobry wkład w ograniczenie wyludniania. Niemniej jednak obszary wiejskie nadal stanowią mniejszość w grupach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Jednym z rozwiązań jest włączenie społeczne młodzieży w tych społecznościach. Nadchodzi nowe pokolenie, a jego przyszłość jest w naszych rękach. Celem tych działań jest podnoszenie świadomości tej sytuacji. Drugim rozwiązaniem jest sport i to w jaki sposób może angażować ludzi w małej społeczności. 

Fair play i integracja poprzez sport na obszarach wiejskich. 

Sport może pokazać, że każdy ma równe szanse na małej przestrzeni. Wychowanie fizyczne to nie tylko aktywność fizyczna, to aktywność psychiczna, nauka uczenia się, angażująca wszystkich, a uzyskane wyniki są godne uwagi.  

PARTNERZY

POWRÓT DO TRENINGÓW: Tekst

Projekt realizowany jest w ramach współpracy partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej:

SŁOWACJA: Pimpimpáré – užitočné využitie voľného času pre deti

HISZPANIA: Usit Organization

POLSKA: Fundacja Rozwoju Sportu Espanola

WŁOCHY: Travelogue Associazione di promozione sociale 

RUMUNIA: Asociația Umanistă Română

Projekt realizowany w ramach Small Colaborationship Erasmus+ Sport

erasmus-plus-logo2.jpg
bottom of page