top of page

KILKA SŁÓW O FUNDACJI

Łączymy piłkarskie kultury

O nas: Czym się zajmujemy?

MISJA FUNDACJI ESPANOLA

 • Wszechstronny rozwój fizyczny wraz z propagowaniem prozdrowotnego trybu życia poprzez wdrożenie hiszpańskiej metodologii na treningach od najmłodszych lat.

 • Organizacja ciekawych wydarzeń sportowych oraz turniejów charytatywnych dla dzieci.

 • Prowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Kształcenie trenerów piłki nożnej zgodnie z metodami nauczania gry na półwyspie Iberyjskim.

 • Stwarzanie możliwości dalszego rozwoju w najlepszych klubach piłkarskich w kraju.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 • Podnoszenie jakości szkolenia sportowego dzieci w Polsce.

O SZKOLENIU W NASZEJ AKADEMII

AKADEMIA ESPAÑOLA NIÑOS

Akademia dla dzieci 1-5 lat Z aktywnym udziałem rodzica i nauką j. hiszpańskiego Uczymy się podstawowych form ruchowych piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa

POZNAJ ZALETY UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘĆIA ESPAÑOLA NIÑOS

FIZYCZNE

 • Naturalny rozwój dziecka poprzez stymulowanie i wzmacnianie sprawności funkcjonalnej – aktywności ruchowej: siedzenia, stania, chodzenia i biegania itp.

 • Prawidłowa technika wykonywania podstawowych elementów technicznych spotykanych w sportach: piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, tenisie.

 • Zdrowa postawa ciała i zapobieganie nieprawidłowościom w układzie mięśniowo – szkieletowym dziecka.

 • Koordynacja – rozwijanie jej 7 zdolności (różnicowanie kinestetyczne, orientacji czasowo-przestrzennej, szybkości reakcji, sprzężenia ruchów, równowagi, rytmizacji, dostosowania, wysokiej częstotliwości ruchów)


INTELEKTUALNE

 • Rozwój emocjonalny dziecka · Wspomaganie procesów nauki – mówienia, rozpoznawania znaków.

 • Poznawanie świata: kolorów, kształtów, liter, cyfr, kierunków świata.

 • Poznawanie i nazywanie własnych części ciała.

 • Rozwijanie zdolności muzycznych (rytmizacja).

 • Rozwijanie kreatywności.

 • Nauka podstaw języka hiszpańskiego!


SPOŁECZNE

 • Interakcja z rówieśnikiem, przebywanie z innymi dziećmi, rodzicami i trenerem.

 • Zacieśnianie relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem lub dzieckiem i opiekunem.

 • Wychowywanie w sporcie jako dbałość o własne ciało i umysł od najmłodszych lat.

 • Usamodzielnianie dziecka w poznanych obszarach.

 • Akademia sportowa Espanola Niños przygotuje Twojego malucha do każdej dyscypliny, którą w przyszłości będzie chciał uprawiać.

ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL

Akademia piłkarska dla dzieci od 5-15 roku życia
ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL to szkółka piłkarska budująca technikę i kreatywność u dzieci! Akademia jest spójna z Narodowym Modelem Gry zunifikowanym przez PZPN. Do nauczania gry w piłkę nożną wykorzystuje środki treningowe i metodologię hiszpańskich klubów i akademii piłkarskich.

Jakie korzyści niesie trenowanie w ESPAÑOLA ACADEMIA DE FÚTBOL? 

 • Indywidualna technika piłkarska na najwyższym poziomie

 • Kreatywność małego piłkarza rozwijana na każdym treningu

 • Świadomość i rozumienie sytuacji boiskowych

 • Treningi w grupach zaawansowanych i początkujących

 • Pozytywna selekcja zawodników - wspomagamy rozwój i nie odrzucamy nikogo

 • Udział w turniejach wewnętrznych, lokalnych, krajowych i zagranicznych

 • Monitoring progresu zdobywanych umiejętności

 • Rywalizacja z najlepszymi drużynami regionalnymi w lidze

 • Długoterminowy program nauczania od skrzata po juniora

 • Przygotowanie do gry w najlepszych klubach w kraju

 • Treningi pod okiem trenerów szkolonych wiedzą zdobytą w Madrycie, opierając się o metody najlepszych hiszpańskich akademii piłkarskich.

O nas: Poznaj zespół
bottom of page